top of page
องค์กรที่มีความหลากหลายทางกลุ่มธรุกิจ ไม่ว่าจะเป็น นำเข้า ส่งอออก กระจายสินค้า ค้าส่ง ค้า.

ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 50 คน และต้องการหาเพิ่มอีก ประมาณ 6-10 ตำแหน่ง

เนื่องจากบริษัทกำลังขยายตัวอย่างมาก

ทำไม ควรร่วมงานกับเรา

บริษัทมีนโยบาย ว่า เราไม่ได้เกิดมาเพื่อ กิน อยู่ หลับ นอน และ ตาย จากโลกนี้ไป
เราเกิดมา เพื่อทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ มากกว่าเพื่อตัวเราเอง ฝากให้โลกนี้ไว้

เราส่งมอบความรัก ความปรารถนาดี ผ่านสินค้าและการบริการของเรา

ให้คนทั่วโลกได้สัมผัสถึงความเป็นไทย ชาติไทย ชาติเดียว ในโลก

 

หากคุณเป็นคนที่ต้องการ

 • พัฒนาศักยภาพในตัวเอง

 • ต้องการทะลายกำแพง ความเชื่อ ความสามารถเดิมๆ

 • ต้องการความท้าทาย

 • ต้องการรู้ว่าตัวเรา จะเป็นเราในแบบที่ดีที่สุดที่เราเป็น จะไปได้ไกลถึงขนาดไหน

 • อยากเข้าไปในดินแดนที่ไม่เคยไปมาก่อน

 

ชอบการทำงาน เพราะคือการทำในสิ่งที่เรารัก เราทำเพื่อคนที่เรารัก และ รักเรา

การทำงานเหมือนมาเล่นสนุกตอนวัยเด็ก ให้เลือกอีกกี่ที ก็ยังทำในสิ่งที่ทำอยู่นี้

 

เพราะชอบการทำงานแบบครอบครัว คนจำนวนไม่มาก เราช่วยกัน อะไรช่วยได้ เราช่วยกัน 

แนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ หาแนวทางใหม่ๆ หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ครอบครัวมีปากเสียงกัน ทะเลาะกัน แต่เราไม่เคยเลิกเป็นครอบครัวกันจริงไหม

 

เห็นปัญหา ไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นสิ่งท้าทาย เป็นสิ่งที่มาเตือนให้ว่าเรามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่ม

เป็นสิ่งพาเราม้วนตัวเราอีกด้านออกมา

นำสิ่งทีดีสุดข้างในของเราออกมาเพื่อทำประโยชน์ให้กว้างไกลกว่าเดิม


 

"ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน ไม่มีจับผิด เรามีแต่จับถูก

ขอให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ที่ตกลงกันไว้ ทุกคนก็มีความสุข"


 

หากคุณเป็นคนต่อไปนี้ ไม่ควรมาสมัครงานกับเรา

 • ต้องการทำงานไปวันๆ ให้จบๆไป แค่ได้เงินเดือนไปเดือนๆ

 • ต้องการ หางาน สบายๆ ได้เงินเดือน เยอะๆ

 • ต้องการ หางาน อดิเรก เสริม

 • ชอบทำงานกับองค์กรใหญ่

 • ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

 • ทำงานได้อย่างเดียว หน้าเดียว

 • รับความกัดดัน ความเครียดไม่ได้

 • ทำงานเกินเวลาไม่ได้

s__24313858.jpg
s__24313860.jpg
s__24313861.jpg
Who Are We
bottom of page